תקנון בימת הנוער כפר סבא הסטודיו למשחק לילדים, נוער ומבוגרים

מגיל 5 ועד כיתה יב'

הסניפים שלנו

הסטודיו הוותיק

טרומן 10 כפר סבא
studio@bimat-noar.co.il

הסניף החדש במתחם הקופסה בקניון כפר סבא הירוקה

רפפורט 3 כפר סבא
studio@bimat-noar.co.il

תקנון בימת הנוער

בימת הנוער | סטודיו למשחק | תקנון

תקנון זה נועד לקבוע נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים, המבהירים את הזכויות והחובות של כל הנוטלים חלק בתהליך החינוכי במוסדנו, תוך קיום אווירה חינוכית בונה ומקדמת, המושתתת על מערכת יחסים תקינה הנגזרת מערכי היסוד הנמצאים במרכז עשייתנו החינוכית: סבלנות, הגינות, כבוד הדדי, דרך ארץ, נטילת אחריות, מניעת אלימות ועידוד תחושת הביטחון של השורים במחיצתנו.

התקנון מתייחס לשני המינים.

התנהגות:

– התנהגות מורים כלפי תלמידים:

 1. המדריכים ייצרו אקלים נקי מאלימות, וחוסר סבלנות טוטלית למקרים מסוג זה.
 2. המדריכים ימנעו משימוש בשפה בוטה / מעליבה, ויהוו דוגמא אישית בכל הנוגע לשימוש נאות ומכובד בשפה.
 3. המדריכים יתנו מענה מיידי לצורכיהם השונים של תלמידים, תוך יצירת אווירה נעימה וחמה עם מתן כבוד לכל תלמיד ותלמידה.
 4. המדריכים ישתפו פעולה עם הורי התלמידים למטרת חיזוק וקידום התלמידים בבית הספר.
 5. המדריכים לא ידברו / יבצעו כל פעולה אחרת בטלפון הנייד בשעת שיעור, ויהוו דוגמא אישית לתלמידים המתבקשים להשאיר את מכשיריהם בתיקים לכל משך השיעור.

– התנהגות תלמידים:

 1. תלמידים ימנעו בכל עת מאלימות פיזית, או מכל מגע פיזי אשר נעשה בניגוד לרצונו או הסכמתו של תלמיד אחר.
 2. תלמידים ימנעו משימוש בשפה בוטה, מעליבה או פוגעת כלפי תלמידים אחרים. כל תלמיד יקבל את האפשרות להביע את דעתו, גם אם היא שונה, בשיחה מול האחרים.
 3. תלמיד לא יפריע לבמאי / לקבוצה במהלך השיעור ויפגין התנהגות נאותה לאורך כל זמן השיעור.

כללי:

 1. על התלמיד להגיע לכל המפגשים בלי יוצא מהכלל, אלא אם עדכן מראש ומסיבה מוצקת על היעדרותו.
 2. במידה ותלמיד חולה – יש להודיע בהקדם על היעדרות התלמיד מן השיעור. במקרה של חניכים מכיתות א’-ו’ – אחריות זו חלה על ההורים.
 3. על החניך להגיע לסטודיו 15 דקות לפני זמן תחילת הפעילות, ויישאר עד תום השיעור. תלמיד שירצה לעזוב את השיעור מוקדם יותר, יתריע על כך למדריך לפני תחילת השיעור. במקרים אחרים ניתן להתייעץ עם המדריך בהפסקה.
 4. במידה ותלמיד ירצה לעזוב את שנת הלימודים, עליו להודיע על רצונו עד ל – 31 לינואר של שנת הלימודים. במידה ותלמיד הודיע על עזיבתו עד לתאריך הנקוב יתרת התשלום שטרם נגבתה תוחזר לתלמיד ( תלמיד שהלימודים שלומו באשראי תקוזז עמלת כרטיס האשראי בסך 3 אחוז מסך התשלום המלא במועד ההחזר )
 5. במידה והתלמיד לא הודיע על עזיבה עד לתאריך הנקוב, לא יקבל את התשלום חזרה.
 6. במקרים בהם תלמיד יתבקש לעזוב את הסטודיו בשל התנהגות שאינה הולמת או ועומדת בניגוד לתקנון כספו לא יוחזר.
 7. בכל מקרה של תלונה – יש להפנותה בכתב להנהלת הסטודיו, ותלונה זו תיבדק לעומקה עד 10 ימי עסקים
 8. לסטודיו בימת הנוער ניתן לעשות שימוש בכל חומרי המדיה (תמונות, קליפים ווידאו) שצולמו במהלך השיעורים או ההופעות לצורכי הסטודיו
 9. הלימודים מתקיימים החל מ 1/9 עד ה 30/7 של אותה שנת הלימודים.
 10. במהלך חודש יולי יתקיימו סדנאות כחלק מהשנה הסדירה בהשתתפות כל הקבוצות עם אומנים אורחים במגוון רחב של תחומים מעלם הבמה.
 11. הצגות סוף השנה: עלות כרטיס לכניסה לכל הצגה תיהיה 20 ש”ח באולמות הסטודיו ו 45 ש”ח באודיטוריום קריית ספיר 
 12. על כל תלמיד חלה חובת ביטוח שנתי בסף 130 ש”ח.

אנו מאחלים לכל תלמידינו, שנת לימודים פורה ומוצלחת!!

בברכה,

הנהלת הסטודיו למשחק

מעודכן לתאריך 1/8/2020

להרשמה לשנה החדשה ופרטים נוספים: