תקנון בימת הנוער כפר סבא הסטודיו למשחק לילדים, נוער ומבוגרים

מגיל 5 ועד כיתה יב'

הסניפים שלנו

הסטודיו הוותיק

טרומן 10 כפר סבא
studio@bimat-noar.co.il

הסניף החדש במתחם הקופסה בקניון כפר סבא הירוקה

רפפורט 3 כפר סבא
studio@bimat-noar.co.il

תקנון בימת הנוער

בימת הנוער | סטודיו למשחק | תקנון

תקנון זה נועד לקבוע נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים, המבהירים את הזכויות והחובות של כל הנוטלים חלק בתהליך החינוכי במוסדנו – בימת הנוער (להלן: “הסטודיו”), תוך קיום אווירה חינוכית בונה ומקדמת, המושתתת על מערכת יחסים תקינה הנגזרת מערכי היסוד הנמצאים במרכז עשייתנו החינוכית: סבלנות, הגינות, כבוד הדדי, דרך ארץ, נטילת אחריות, מניעת אלימות ועידוד תחושת הביטחון של השורים במחיצתנו.
התקנון מתייחס לכל המגדרים.

– תקופת הפעילות:
1.הלימודים בבימת הנוער מתקיימים החל מ 1/9 עד ה 31/7 של אותה שנת הלימודים.
2.במהלך החודש האחרון של הפעילות (חודש יולי 2023, או מועד נדחה אחר, ככל שיהיה, בהתאם לסעיף 32 להסכם זה), במקום הפעילות השבועית יתקיימו בהשתתפות כל הקבוצות השונות, סדנאות שונות עם אומנים אורחים במגוון רחב של תחומים מעולם הבמה – הפעילות תתקיים על פי קבוצות גיל בשני מרכזי הפעילות של בימת הנוער בעיר כפ”ס (בקניון כפ”ס הירוקה וברח’ טרומן). יודגש כי הפעילות תתקיים בימים ובשעות שונות מהפעילות השבועית בשאר השנה (ספטמבר 22 עד יוני 23).

– התנהגות:
– התנהגות מורים כלפי תלמידים:
3.המורים ייצרו אקלים נקי מאלימות וחוסר סבלנות טוטלית למקרים מסוג זה.
4.המורים ימנעו משימוש בשפה בוטה / מעליבה, ויהוו דוגמא אישית בכל הנוגע לשימוש נאות ומכובד בשפה.
5.המורים יתנו מענה מיידי לצורכיהם השונים של תלמידים, תוך יצירת אווירה נעימה וחמה עם מתן כבוד לכל תלמיד ותלמידה.
6.המורים ישתפו פעולה עם הורי התלמידים למטרת חיזוק וקידום התלמידים בסטודיו.
7.המורים לא ידברו / יבצעו כל פעולה אחרת בטלפון הנייד בשעת שיעור, ויהוו דוגמא אישית לתלמידים המתבקשים להשאיר את מכשיריהם בתיקים לכל משך השיעור.

– התנהגות תלמידים:
8.תלמידים ימנעו בכל עת מאלימות פיזית, או מכל מגע פיזי אשר נעשה בניגוד לרצונו או הסכמתו של תלמיד אחר.
9.תלמידים ימנעו משימוש בשפה בוטה, מעליבה או פוגעת כלפי תלמידים אחרים. כל תלמיד יקבל את האפשרות להביע את דעתו, גם אם היא שונה, בשיחה מול האחרים.
10.תלמיד לא יפריע למורה / לקבוצה במהלך השיעור ויפגין התנהגות נאותה לאורך כל זמן השיעור.

– כללי:
11.הסטודיו מעניק שיעורים בתחום הבמה, התיאטרון והמשחק לתלמידים מגיל 5 עד 18 (מגן טרום חובה עד י”ב) (להלן: “השירותים”)
12.על התלמיד להגיע לכל המפגשים בלי יוצא מהכלל, אלא אם עדכן מראש ומסיבה מוצדקת על היעדרותו.
13.במידה ותלמיד חולה – יש להודיע בהקדם על היעדרות התלמיד מן השיעור. במקרה של חניכים מכיתות א’-ו’ – אחריות זו חלה על ההורים.
14.בכל מקרה יובהר כי תלמיד, אשר נעדר מן השיעור, עקב מחלה ו/או בידוד ו/או כל סיבה אחרת, לא יהא זכאי להחזר כספי.
15.על התלמיד להגיע לסטודיו 15 דקות לפני זמן תחילת הפעילות, ויישאר עד תום השיעור. תלמיד שירצה לעזוב את השיעור מוקדם יותר, יתריע על כך למדריך לפני תחילת השיעור. במקרים אחרים ניתן להתייעץ עם המדריך בהפסקה.
16.התשלום בגין השירותים ישולמו בתשלומים חודשיים שווים, בהוראת קבע באמצעות כ.אשראי או בהמחאות חודשיות ואשר ייפרעו ביום הראשון לכל חודש, החל מהחודש הראשון ללימודים ואלך.
17.במידה והתשלום ישולם בהמחאות, בשיעור הראשון יינתנו מלוא ההמחאות כשהן משוכות לפקודת הסטודיו (בימת הנוער – סטודיו למשחק), ורשומות לראשון לחודש בכל חודש, וזאת החל מהחודש הראשון ללימודים ואלך.
18.יובהר כי התשלום בגין השירותים הינו חודשי בלבד.
19.במידה והתלמיד יבחר לעזוב את שנת הלימודים לפני השיעור השני, יהא התלמיד פטור מלשלם כל תשלום לסטודיו.
20.במידה ותלמיד ירצה לעזוב את שנת הלימודים החל מהשיעור השני ואלך, עליו להודיע על רצונו לעשות כן, עד ל – 31 לינואר של שנת הלימודים.
21.במידה ותלמיד הודיע על עזיבתו עד לתאריך הנקוב לעיל (31 בינואר), יהא חייב התלמיד בתשלום מלא בגין החודש בו ניתנה ההודעה.
22.היה והתשלום בגין הלימודים שולם בתשלומים בכ. אשראי (לא בהוראת קבע ו/או המחאות) תקוזז, מסך ההחזר, עמלת כרטיס האשראי בשיעור 5% או בסך 100 ₪, הנמוך מביניהם.
23.בכל מקרה יובהר כי דמי הביטוח השנתי כהגדרתם להלן, לא יוחזרו בכל ביטול מכל סיבה שהיא.
24.במידה והתלמיד הודיע על עזיבה לאחר ה 31.1.2023 (דהיינו מיום 1.2.2023 ואלך), התלמיד יחויב בגין תשלום מלא עד לסוף שנת הלימודים.
25.במקרים בהם תלמיד יתבקש לעזוב את הסטודיו בשל התנהגות שאינה הולמת או ועומדת בניגוד לתקנון כספו לא יוחזר.
26.בכל מקרה של תלונה – יש להפנותה בכתב להנהלת הסטודיו, ותלונה זו תיבדק לעומקה עד 10 ימי עסקים.
27.לסטודיו ניתן לעשות שימוש בכל חומרי המדיה (תמונות, קליפים ווידאו) שצולמו במהלך השיעורים או ההופעות לצורכי הסטודיו.
28.הצגות סוף השנה, ככל ותתקיים: עלות כרטיס לכניסה לכל הצגה תיהיה בעלות נוספת, אשר תפורסם בהמשך.
29.במידה והקבוצה אליה שייך התלמיד/ה לא תיהיה בתפוסה של מינימום 16 תלמידים אז רשאי הסטודיו להפסיק את פעילות הקבוצה או להעביר את התלמידים לקבוצות אחרות על פי החלטתו.
30.על כל תלמיד חלה חובת ביטוח שנתי בסף 130 ש”ח (להלן: “דמי הביטוח השנתי”)
31.במידה של סגר ו/או מגבלת התקהלות מכל סיבה שהיא (רפואית, בטחונית וכיוצ”ב), הסטודיו רשאי, אך בכל מקרה לא חייב, להעניק את השירותים בהיוועדות חזותית (דוגמת זום) במשך תקופת ההגבלות כאמור לפי בחירתו הבלעדית.
32.היה ובמקרה כאמור של סגר ו/או מגבלת התקהלות, והסטודיו לא יקיים את השירותים (השיעורים) אף לא באופן חזותי, יהא רשאי הסטודיו לקיים את השירותים במועד נדחה אחר, בהתאם למגבלות ובהתאם ליכולתו על פי לוחות הזמנים, אך בכל מקרה לא יהא חייב לעשות כן.
אך היה והסטודיו לא יקיים את השירותים במועד נדחה אחר כאמור, יושב החלק היחסי של התשלום החודשי במשך תקופת הסגר.

אנו מאחלים לכל תלמידינו, שנת לימודים פוריה ומוצלחת!!
בברכה,
הנהלת הסטודיו למשחק בימת הנוער

להרשמה לשנה החדשה ופרטים נוספים:

דילוג לתוכן